Haar bron van inspiratie voor haar schilderwerken is ontstaan uit de schoonheden alsmede het aartslelijke, de verpaupering c.q. verloedering van verlaten oorden, zoals oude klassieke architectonische  gebouwen, industrieterreinen, steden, natuur  etc. die zij waarneemt uit de wereld(media) en uit haar directe omgeving, die onuitputtelijk is. Deze beelden heeft zij in abstracte vorm verwerkt in haar schilderijen. In haar werken zit diepgang en consistentie.


De gevoeligheid van haar penseelstreken en de strakheid van de vormen houden elkaar in evenwicht evenals de beheersing in compositie en kleurgebruik.
 

Meer informatie: gerrysvk@hotmail.com